This file is indexed.

/usr/share/kde4/apps/ktouch/Lecture/Lithuanian/lt.ktouch.xml is in ktouch-data 4:4.8.4-1.

This file is owned by root:root, with mode 0o644.

The actual contents of the file can be viewed below.

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<KTouchLecture>
 <Title>Lithuanian (sdt)</Title>
 <Comment>Tekstas iš programos „Klaviatūros treniruoklė „KP Typing Tutor““.
Ačiū Sigitai Pedzevičienei (sigitab@ktl.mii.lt)
 </Comment>
 <FontSuggestions>Monospace</FontSuggestions>
 <Levels>
 <Level>
  <NewCharacters>šk</NewCharacters>
  <Line>k k k š š š k k k š š š k k k š š š</Line>
  <Line>kš kš kš kš kš kš kš kš kš kš kš kš kš</Line>
  <Line>kkk ššš kkk ššš kkk ššš kkk ššš kkk ššš</Line>
 </Level>
 <Level>
  <NewCharacters>dl</NewCharacters>
  <Line>ddd lll ddd lll dl dl dl dl dl dl dl dl</Line>
  <Line>šdš klk šdš klk šdš klk šdš klk šdš klk</Line>
  <Line>klšd klšd klšd klšd klšd klšd klšd klšd</Line>
 </Level>
 <Level>
  <NewCharacters></NewCharacters>
  <Line>sss ųųų sss ųųų sų sų sų sų sų sų sų sų</Line>
 </Level>
 <Level>
  <NewCharacters></NewCharacters>
  <Line>aaa ėėė aaa ėėė aė aė aė aė aė aė aė aė</Line>
  <Line>ųė sa ųė sa ųė sa ųė sa ųė sa ųė sa ųė sa</Line>
  <Line>klųė klųė klųė klųė klųė klųė klųė klųė klųė klųė</Line>
  <Line>šdsa šdsa šdsa šdsa šdsa šdsa šdsa šdsa šdsa šdsa</Line>
  <Line>ėųlk ėųlk ėųlk ėųlk ėųlk ėųlk ėųlk ėųlk ėųlk ėųlk</Line>
  <Line>asdš asdš asdš asdš asdš asdš asdš asdš asdš asdš</Line>
  <Line>kėlė kėlė kėlė kėlė kėlė kėlė kėlė kėlė kėlė kėlė</Line>
  <Line>kėdė kėdė kėdė kėdė kėdė kėdė kėdė kėdė kėdė kėdė</Line>
  <Line>sakė sakė sakė sakė sakė sakė sakė sakė sakė sakė</Line>
  <Line>dėdė dėdė dėdė dėdė dėdė salė salė salė salė salė</Line>
  <Line>klasė klasė klasė klasė asla asla asla klasė asla</Line>
  <Line>salų salų salų salų sakų sakų šakų sakų salų šakų</Line>
  <Line>sėda sėda sėda sėda kada kada kada sėda kada sėda</Line>
  <Line>saklė saklė saklė saklė saklė saklė saklė</Line>
  <Line>dėklas dėklas dėklas sėkla sėkla sėkla dėklas sėkla</Line>
  <Line>šaka šaka šaka laša laša šaka laša laša šaka lašas</Line>
  <Line>sakalas sakalas sakalas sakalas sakalas sakalas</Line>
  <Line>sakalas lėks sakalas lėks sakalas lėks sakalas lėks</Line>
  <Line>dėdė kasa dėdė kasa dėdė kasa dėdė kasa dėdė kasa</Line>
  <Line>kaskada lėks kaskada lėks kaskada lėks kaskada lėks</Line>
  <Line>kas dės kas dės kas dės kas dės kas dės kas dės</Line>
  <Line>kada dėdė sės sėklų kada dėdė sės sėklų kada dėdė sės sėklų</Line>
  <Line>kas lėkė šakų kas lėkė šakų kas lėkė šakų kas lėkė šakų</Line>
  <Line>salės šakas dės salės šakas dės salės šakas dės</Line>
  <Line>kas laka kas laka kas laka kas laka kas laka kas laka</Line>
  <Line>lėlės sėklų lėlės kėslų lėlės sėklų lėlės kėslų</Line>
  <Line>dėdė sakė akės dėdė sakė akės dėdė sakė akės dėdė sakė akės</Line>
  <Line>alės šakės dalės kalkės alės šakės dalės kalkės alės šakės</Line>
  <Line>dėl klasės lėšų dėl klasės lėšų dėl klasės lėšų dėl klasės lėšų</Line>
  <Line>laša lašas laša lašas laša lašas laša lašas laša lašas laša</Line>
  <Line>kada asla sėda dėdė sakė sės sėklų dėklas dėl lėlės kas dės</Line>
  <Line>sakalas lėkė lėlės kėdė kas kad laša lašas dėdės sėklų dėklas</Line>
  <Line>laša lašas šals kada alė dės sėklų kada klasė sėdės kada lėks</Line>
  <Line>šakų lakas lašės salų lakas kas kad lašės dėl sėklų lėšų</Line>
 </Level>
 <Level>
  <NewCharacters>g</NewCharacters>
  <Line>š g š g š g šgš šgš šgš šgš šgš šgš šgš šgš šgš</Line>
  <Line>asdšgš asdšgš asdšgš asdšgš asdšgš asdšgš asdšgš</Line>
  <Line>gal gėlė gal gėlės gal gėlė gal gėlės gal gėlės</Line>
  <Line>sagė slėgė galas alga sagė slėgė galas alga sagė slėgė</Line>
  <Line>gėlės sėkla galės gėlės sėkla galės gėlės sėkla galės</Line>
  <Line>gal dėdė sės gal sakalas lėks gal dėdė sės gal sakalas lėks</Line>
  <Line>sakalas lėkė sėklų aš dėl dėdės šakės gal gėlės šals lašas laša</Line>
 </Level>
 <Level>
  <NewCharacters>j</NewCharacters>
  <Line>k j k j k j kjk kjk kjk kjk kjk kjk kjk kjk</Line>
  <Line>ėųlkjk ėųlkjk ėųlkjk ėųlkjk ėųlkjk ėųlkjk ėųlkjk</Line>
  <Line>jų jas jų jas jų jas jų jas jų jas jų jas jų jas</Line>
  <Line>jėga jėgas jakas jėga jėgas jakas jėga jėgas jėga jėgas</Line>
  <Line>kas sės jų sėklas jas sės alė kas sės jų sėklas jas sės alė</Line>
  <Line>sėjėjas sės kasėjas kas sėjėjas sės kasėjas kas sėjėjas sės</Line>
  <Line>dėdė akėja alės sėklas dėdė akėja alės sėklas dėdė akėja alės sėklas</Line>
  <Line>jų sakalas lėks alėjų gėlės jų sakalas lėks alėjų gėlės</Line>
  <Line>kada akėja jųjų gėlės sėklas kada akėja jųjų gėlės sėklas</Line>
 </Level>
 <Level>
  <NewCharacters>h</NewCharacters>
  <Line>š h š h š h šhš šhš šhš šhš šhš šhš šhš šhš šhš</Line>
  <Line>asdšghš asdšghš asdšghš asddšghš asdšghš</Line>
  <Line>ghj ghj ghj ghj šgš kjk šhš ghj šgš šhš kjk ghj</Line>
  <Line>halė halės hadas halė halės hadas halė halės hadas</Line>
  <Line>jų dėdė sės sėklas kada galės sėklas sės gal kada šals</Line>
  <Line>halės salėj kaskada lėks sakalas lėkė alėja kas dės ašakas</Line>
  <Line>alėjų galų gėlės šals dėdės kasėjas kasa gal sėklas sės</Line>
 </Level>
 <Level>
  <NewCharacters>i</NewCharacters>
  <Line>kik kik k i kik kik kik kik kik kji kji kji kji kik kji</Line>
  <Line>ilga gija iš ilga gija iš akis ašis akis ašis ilga gija</Line>
  <Line>kiškis šilkas kiškis šilkas klišė gaji dildė gaji dildė</Line>
  <Line>dagilis dailidė dagilis dailidė kalė dailidė kalė dailidė kalė</Line>
  <Line>dėdė sakė kad daigai kils jis ilgisi laiškų šakų sakai lašės ši šaka ilga</Line>
 </Level>
 <Level>
  <NewCharacters>r</NewCharacters>
  <Line>šrš šrš šrš šrš šrš šrš šrš kik šrš šrš kik šrš kji šrš</Line>
  <Line>šgrš šgrš šgrš šršdsa šršdsa kiklųė kiklųė šršdsa kiklųė</Line>
  <Line>aras rėkė rasa aras rėkė rasa garsas krėslas garsas krėslas</Line>
  <Line>grasė drėskė gardas sraigė girdės širšė širdis kraigas hidra</Line>
  <Line>riša kasas garsiai rėks rasa kris šis gardas kris kalkės rašalas lašės</Line>
  <Line>šis dėdė arė jis akės ir sės kris ašara gaili ši didi arka garsės</Line>
  <Line>dagilis rėkė šis ridikas šals gaji dirsė kils dar liks dilgėlė</Line>
  <Line>kikilis garsiai rėkė ši giria garsi ėgliais jis aiškiai rašė</Line>
  <Line>dalia garsiai sakė gardi silkė alėjų gėlių sėkla gaji kikilis išgis</Line>
  <Line>dėdė ilgai ilsisi jis ars ir kals dagilis ilgai šals rasa kris</Line>
  <Line>kai girias iškirs dagilis išlėks kiškis lėkė giria kada sakalas lėks</Line>
  <Line>argi iškirs girias alės dagilis išgis garsiai rėkė kiras graikas ilgisi laiškų</Line>
 </Level>
 <Level>
  <NewCharacters>u</NewCharacters>
  <Line>kuk kuk kuk kuk kuk kiuk kiuk kiuk kiuk iu iu iu</Line>
  <Line>su juk kur kuris kurs suks klaikus auga sauja kudlius suks</Line>
  <Line>daigai auga jurgis kulia skardus algis sėja sauja daigai auga</Line>
  <Line>gal skris dagilis ir kikilis sakalas lėkė sėklų šarka skris gilių</Line>
  <Line>kur skardis augs kriaušė kai skalsės auga dulkės liks gėlių alėja</Line>
  <Line>štš štš štš štš štš rt rt rt šrtš šrtš šrtš štiš štiš štiš</Line>
  <Line>tu tas kuris turi tas turi duktė rašė sartis gali sirgti</Line>
  <Line>tiltas ratas taškas tikras tikslas ilga taika alė raiškiai skaitė</Line>
  <Line>ratukai sukasi jis turi ratus jautis ėdė triušis ėdė rugius kudlius turi gaurus</Line>
  <Line>strakalas striksi aštrus sraigtas kur ars sartis kuklus draugas</Line>
 </Level>
 <Level>
  <NewCharacters>y</NewCharacters>
  <Line>šyš šyš šyš šyš šyš šyš šyšdsa šyšdsa yt yt yt</Line>
  <Line>yda yla yra lyra kyla lyga tyla tyliai dulkės kyla</Line>
  <Line>ryšiai tyliai šaukė tyli taiga rytas šaltas ir skaidrus</Line>
  <Line>kulka lėkė tikrai tyliai aušta saulėtas rytas stasys sės rugius</Line>
  <Line>šarka turi ryškias akis skėtis jau skylėtas trys triušiai sausas šakalys luš</Line>
  <Line>auga trylika triušių aukšta šiaudų stirta su draugais turi tartis</Line>
 </Level>
 <Level>
  <NewCharacters>o</NewCharacters>
  <Line>lol lol lol lol lol lol lol lol lol lolųė lolųė lolųė lolųė</Line>
  <Line>ola ola loja oras ola loja oras ola loja oras ola loja oras</Line>
  <Line>šokis šuoras šokis korys šuolis šuoras klojo gotika rotatorius</Line>
 </Level>
 <Level>
  <NewCharacters>e</NewCharacters>
  <Line>d e d e ded ded ded ded ded ded lol ded lol ded</Line>
  <Line>dedsa dedsa dedsa dedsa lolųė dedsa lolųė dedsa</Line>
  <Line>dera eglė delta eilė deda seka seda seka estas eiga</Line>
  <Line>elgeta elegija estrada elektra sedula šešėlis šeškutis agresija</Line>
  <Line>delegatas teatras judesys arterija etika herojus geologas artilerija</Line>
 </Level>
 <Level>
  <NewCharacters>p</NewCharacters>
  <Line>ųpų ųpų ųpų ųpų ųpų ųpų ųpų lol ųpų lol ųpų lol ded ųpų</Line>
  <Line>ųpųė ųpųė ųpųė ųpųė ųpųė lolųpųė lolųpųė lolųpųė lolųpųė lolųpųė</Line>
  <Line>lopų lopas kapela opera operetė popierius pėdsekys properša polėkis</Line>
  <Line>poliglotas horoskopas hipokratas populiarus pokštas poliariškas pokylis poelgis poakis</Line>
 </Level>
 <Level>
  <NewCharacters>ž</NewCharacters>
  <Line>sžs sžs sžs sžs sžs sžs sžs sžs sžs ded sžs ded sžs ded sžs ded sžs</Line>
  <Line>ųpų sžs lol ded sžs ųpų ded lol sžs lol ded ųpų ded ųpų sžs ųpų sžs</Line>
  <Line>sžsa sžsa sžsa sžsa sžsa dedsžs dedsžs dedsžs dedsžsa dedsžsa dedsžsa dedsžsa</Line>
  <Line>žada dažas daržas žarsto žodis žiotys darželis prožektorius užduotis</Line>
  <Line>sesutės darželyje daug žaislų gera žaisti salėje kur padėjai degtukus</Line>
  <Line>draugai žaidė prie upės ežero eketė užšalo storu ledu lauke šalta gražu</Line>
  <Line>su degtukais reikia atsargiai elgtis topoliai auga gerai uždaryk duris</Line>
  <Line>girioje ošia eglės pušys greitai lis reikės palaukti kol pradžius</Line>
  <Line>draugai prašė talkos reikia daugiau draugiškų poelgių reikia laikytis duoto žodžio</Line>
  <Line>graikų epo autoriai sakė artistas gražiai skaitė graikų epo ištraukas apie herojų</Line>
  <Line>laužo žarijos žėri gali užsidegti sausa žolė reikia elgtis atsargiai</Line>
  <Line>gražu kai gegužis žada gausų derlių gražu kai liepos žiedais žydi</Line>
  <Line>sausutėlaitės šakos traškėjo laukai laukė lietaus lašelio pušys lėtai oš</Line>
  <Line>lietaus lašeliai lėtai krito greitai pražydės žolės žiedai eglės gers lietų</Line>
  <Line>ilgai truko sausra troško lapeliai ir žiedeliai greit jie atsigaus</Line>
  <Line>liepų šakos jau siekia aukštai ir daug džiugesio žada šiltas oras</Line>
  <Line>kėkštas lyg su kepuraite krypuoja šalia jo kielė dairosi ir dagilis lapeliais laksto</Line>
  <Line>lapeliai ir žiedeliai lietaus laukia todėl gera ir gražu kai palyja</Line>
  <Line>erelis toli skraido šile kukuoja gegužėlė draugai padės rugius pjauti</Line>
 </Level>
 <Level>
  <NewCharacters>į</NewCharacters>
  <Line>ėįė ėįė ėįė ėįė ėįė ėįė ėįė įėjo įėjo įėjo įėjo įėjo įėjo įėjo</Line>
  <Line>įlėkė įrašas įstaiga įspausti įdaras įkaitas įsakas įskaita įstatai</Line>
  <Line>šįsyk šįryt šįkart įdaryti įsakyti įrašyti įeiti įsigyti įsilaužti</Line>
  <Line>įsirašyti įsikelti įsikalti įskelti įlipti duodi žodį tai ištesėk</Line>
  <Line>šalti gruodžio orai sukaustė upelį kailis jį šildo kaip išeisi taip sugrįši</Line>
  <Line>sodai duoda didelį derlių grįžulo ratai regėti tik giedroj</Line>
  <Line>šįryt žagarai lauže garsiai pleška gražius žodžius kužda į ausį</Line>
 </Level>
 <Level>
  <NewCharacters>ą</NewCharacters>
  <Line>aąa aąa aąa aąa aąa aąa aąa aąa ąsa ąsa ąsa ąsa ąsa ąsa ąsa</Line>
  <Line>įkąsti įkąsti sąlyga sąrašas sąsiauris sąstatas sąskrydis sąrašas sąryšis</Line>
  <Line>draugai ėjo į girią ką darai daryk gerai ką į aruodą įpilsi tas ir tau</Line>
  <Line>ąsotį pripylė sulos ąsa gali įskilti kai klausia parodyk kelią</Line>
  <Line>ąžuolo pliauska skilo pusiau rąstai gulėjo prie klėties įstaiga rašė raštą</Line>
  <Line>ąžuolai jau sulapojo juliukui įgriso žąsis saugoti laikrodžiai rodo tikrą laiką</Line>
 </Level>
 <Level>
  <NewCharacters>m</NewCharacters>
  <Line>kmk kmk kmk kmk kmk kmk kam kam kam kam jam jam jam kam jam kam jam</Line>
  <Line>mama metas metai molis lempa omas palmė pempė marti maras matas medis meilė</Line>
  <Line>semti šamas šėmas rėmas tamsa tymai kemsas kiemas kremas lemtis pamoka</Line>
  <Line>mėsa lėmė kasam masės gera žaisti kieme ir asilas moka ausim karpyti</Line>
 </Level>
 <Level>
  <NewCharacters>v</NewCharacters>
  <Line>švš švš švš švš švš švš švš kmk švš kmk švš kmk švš kmk švš</Line>
  <Line>vai vėl vis dvi vada vaga vata veik veja vėsa veto vėžė visa kova lova mova</Line>
  <Line>rėva save savi savo tavo vadas vagis vakar valas valda valia valio varis</Line>
  <Line>varlė važis vėjas velkė vėlus vėžys viduj vidur vidus viela vikis gaiva viksva</Line>
  <Line>savas kava davė šlavė valė vėlų davėm protas rankas ir kojas pavaduoja</Line>
 </Level>
 <Level>
  <NewCharacters>n</NewCharacters>
  <Line>knk knk knk knk knk kmkn kmkn kmkn kmkn kmkn kmnk kmnk kmnk</Line>
  <Line>na ne nes nei net šen ten nagi namo nata negi negu nors nota anas gana</Line>
  <Line>klanas vanta vanda manė smagu su sviediniu lakstyti patogi apranga</Line>
  <Line>gatvės sankryžoje įrengtas šviesos signalas iš seno gimsta nauja</Line>
  <Line>einant per gatvės vidurį reikia gerai apsižvalgyti kas aukštai lekioja tas žemai krinta</Line>
 </Level>
 <Level>
  <NewCharacters>b</NewCharacters>
  <Line>šbš šbš šbš šbš šbš švšb švšb švšb švšb švšb švbš švbš švbš švbš</Line>
  <Line>be bei bet bala bėda beje bene bent bitė boba eibė guba riba badas baimė bakas banda</Line>
  <Line>branda brangus brautis brėkšti brėžis briauna bristi brokas briedis guoba</Line>
  <Line>kabės jambas gabalas bankas balnas tarp dviejų auklių vaikas be galvos</Line>
  <Line>darbštus duoną gamina tinginys badą augina šiandien labiau šąla</Line>
 </Level>
 <Level>
  <NewCharacters>č</NewCharacters>
  <Line>kčk kčk kčk kčk kčm kčm kčm kčn kčn kčn kčn kčmn kčmn kčmn</Line>
  <Line>čekis čekas ypač rėčka mačas linčas kartečė čerpė mečetė kačpėdėlė</Line>
  <Line>čeženti kočėlas česnakas čempionas bačka čepsėti čempionatas dručkis</Line>
  <Line>eičiau eičiau kad galėčiau ilgas kojas kad turėčiau čia mano gimtinė</Line>
  <Line>spiečius trečiąkart susitelkė medyje medis gulsčiai padėtas jis mano artimas giminė</Line>
  <Line>močiutė netyčia užmynė ant gulinčių akėčių kelionėse jis praleisdavo savo laisvalaikį</Line>
  <Line>visą turtą į vieną vežimą sukrovė sveikas kaip baravykas banga gena bangą</Line>
 </Level>
 <Level>
  <NewCharacters>f</NewCharacters>
  <Line>lfl lfl lfl lff lfl kčk lfl kčk lfl kčlf kčlf kčlf kčlf kčlf kčlf</Line>
  <Line>figa fėja foje arfa fauna ferma firma flora fonas forma grafa nafta sfera</Line>
  <Line>arfa freska firma grafikas fasadas telegrafas telefonas referatas referentas</Line>
  <Line>stenografija tarifas grafikas autobiografija filologija filosofija reforma</Line>
 </Level>
 <Level>
  <NewCharacters>c</NewCharacters>
  <Line>dcd dcd dcd dcd dcd kčk dcd lfl dcd kčk dcd lfl dcd dcsa dcsa dcsa</Line>
  <Line>abėcėlė citrina cifrai cementas ciklonas cikorija cukrus chemija chrestomatija</Line>
  <Line>charakteris charakteristika chameleonas chirurgija operacija delegacija orientacija</Line>
  <Line>kooperacija adaptacija deformacija distancija konfiskacija agitacija reformacija</Line>
  <Line>rašytojas jau baigė savo autobiografinės apysakos dalį vakare uždegė fakelus</Line>
  <Line>citatas reikia surašyti abėcėlės tvarka farmacininkai gerai pažįsta gydomąsias žoleles</Line>
  <Line>firmos delegacija pabuvojo mokslininkų konferencijoje teatro dekoracijoms reikia fakelų</Line>
 </Level>
 <Level>
  <NewCharacters>ū</NewCharacters>
  <Line>sūs sūs sūs sūs sūs sūs sūs sūs jūs jūs jūs ūdra ūgis ūkas ūkana būdas</Line>
  <Line>ūkti ūkis ūsas ačiū būda būti gūžė jūra kūlė kūma lūpa mūsų pūga pūkė pūti ūglis</Line>
  <Line>būrys būtis dūmas dūris dūžis glūdi gūdus gūnia gūsis gūžys gūžta šūkis klūpi krūva</Line>
  <Line>kūdra kūgis kūmas lūšis lūžis mūras plūdė pūkas rūkas rūmas rūsys būgnas būstas</Line>
  <Line>drūtas niūrus nūdien prūsas kengūra kūrinys nuorūka pačiūža pajūris brūkšnys</Line>
  <Line>pasiūlymas papūga jūrininkas galiūnas sūnūs dūmtraukis dragūnas pabūklas kūdikis</Line>
 </Level>
 <Level>
  <NewCharacters>ę</NewCharacters>
  <Line>ųęų ųęų ųęų ųęų lęų lęų lęų ųęų sūs ųęų sūs ųęų sūs ųęų sūs ųęų</Line>
  <Line>ėmę ėję bėgę lęšis gęsta tęžta tęsti kęsti matęs bėgęs rišęs rašęs sukęs buvęs</Line>
  <Line>lėkęs vežęs viręs mušęs sakęs manęs tavęs savęs nešęs skęsti ręžtis tręšta</Line>
  <Line>kirtęs rinkęs vilkęs skaitęs lęšiukai įsiręžęs išgręžęs skęsti skęsta bręstu</Line>
  <Line>kęsdavo gręsti spręsti švęsti pabalęs užgesęs kąsdavęs skęstąs džiūvęs sutikęs</Line>
 </Level>
 <Level>
  <NewCharacters>z</NewCharacters>
  <Line>aza aza aza aza aza sza aza sza aza sza aza azsū azsū azsū azsū</Line>
  <Line>zylė zona bazė vaza viza zysti lazda gazas frazė krizė guzas zebras zenitas</Line>
  <Line>zuikis fizika azartas azotas barzda blizgė bronza mazgas cenzas dzūkas irzlus</Line>
  <Line>zefyras vamzdis balzamas divizija gruzinas jazminas kuriozas gvazdikas vazelinas</Line>
  <Line>dezertyras horizontas zoologas izoliacija inscenizacija optimizmas zigzagas</Line>
  <Line>šešiolika žmonių sustodavo vienas prie kito kad vieno žmogaus kojos pirštai siektų kito kulnus</Line>
  <Line>šį atstumą padalydavo į šešiolika dalių fiziko darbas panašus į detektyvo</Line>
  <Line>sieksnis tai tarpas tarp išskėstų rankų pirštų galų vaikas pavydžiai žiūri į žaislus</Line>
 </Level>
 <Level>
  <NewCharacters>.</NewCharacters>
  <Line>k. k. k. ki. ki. ki. ki. ki. k.k k.k k.k k.k k.k k.k šk. šk. šk. šk.</Line>
 </Level>
 <Level>
  <NewCharacters>=</NewCharacters>
  <Line>k= k= k= k= k= ki= ki= ki= ki= ki= ki= k=k k=k k=k k=k k=k k=k k=k</Line>
  <Line>ir t.t. ir kt. ir pan. t.y. žr. m. mėn. d. pvz. red. sky. ved. virš. bt.</Line>
  <Line>egz. l.e.p. doc. p.m.e. dr. š.m. dėst. A. V. Nr. P. S. Aš. Tu. Jis. Ji. Jie.</Line>
  <Line>Anykščiai. Bijotai. Čekiškė. Dainava. Eiguliai. Gondinga. Ilguva. Įsrutis. Juodupė.</Line>
  <Line>Kamajai. Liepoja. Mūša. Obeliai. Panevėžys. Raudondvaris. Šilutė. Šakiai. Utena. Seinai.</Line>
  <Line>Talinas. Odesa. Tomskas. Varšuva. Berlynas. Praha. Vilnius. Budapeštas. Tokijas.</Line>
 </Level>
 <Level>
  <NewCharacters>,</NewCharacters>
  <Line>š, š, š, š, št, št, št, št, š,š š,š š,š š,š š,š š,š kš, kš, kš, kš,</Line>
  <Line>ai, oi, ak, trakšt, kur, ten, gal, deja, taigi, argi, čia, čionai, šiapus, anapus</Line>
  <Line>aš, tu, jis, ji, mes, jūs, jie, jos, kaip, taip, todėl, dėl to, laimė, laikas</Line>
  <Line>A. Baranauskas, P. Cvirka, S. Daukantas, Lazdynų Pelėda, Maironis, S. Nėris, Rygiškių Jonas</Line>
  <Line>M. Valančius, V. Žilinskaitė, J. Baltušis, I. Simonaitytė, A. Baltakis, Just. Marcinkevičius</Line>
  <Line>J. Aputis, J. Avyžius, A. Maldonis, V. Sirijos Gira, J. Macevičius, B. Vilimaitė</Line>
  <Line>Varėnos, Druskininkų, Berštų, Ežeronių miškus žmonės dar ir dabar tebevadina Gudų giria.</Line>
  <Line>Čia ežerai gilūs ir gražūs, ypač tokie kaip Velnežeris, Aklikas, Krakinė, Ešerinis.</Line>
  <Line>Netoli ežerų yra Dubyčių, Lynežerio, Ežeronių ir Kabelių kaimai.</Line>
 </Level>
 <Level>
  <NewCharacters>:</NewCharacters>
  <Line>š: š: š: š: š: š: š:š š:š š:š š:š š:š š:š š,š š:š š,š š:š š,š š:š</Line>
  <Line>susirinko: padaryta: pavyzdžiui: nuspręsta: Darbotvarkė: Nutarta:</Line>
  <Line>Komisija, susidedanti iš: Dabar niekam neįtinka: nei jam, nei tėvui.</Line>
  <Line>Juozas visa ko matė: ir šilta, ir šalta, ir juoda, ir balta...</Line>
 </Level>
 <Level>
  <NewCharacters>;</NewCharacters>
  <Line>š; š; š; š; š; šr; šr; šr; šr; šr; šr; š;š š;š š;š š;š š;š š;š</Line>
  <Line>žvirbliai; kuosos; varnos; kielės; kėkštai; zylės; varnėnai;</Line>
  <Line>daržovės: ridikėliai, burokai, pomidorai, morkos, salotos, kopūstai;</Line>
  <Line>Varnėnų pulkas nušniokščia į mišką; pempės klykauja; kiškis skuta per laukus.</Line>
 </Level>
 <Level>
  <NewCharacters>/</NewCharacters>
  <Line>d/ d/ d/ d/ d/ de/ de/ de/ de/ de/ de/ d/d d/d d/d d/d d/d</Line>
 </Level>
 <Level>
  <NewCharacters>-</NewCharacters>
  <Line>s- s- s- s- s- s- sž- sž- sž- sž- sž- s-s s-s s-s s-s s-s</Line>
  <Line>nu-, apy-, po-, pa-, prie-, pro-, pra-, ne-, at-, be-, į-, iš-, už-</Line>
  <Line>skai-to, pie-šia, ra-šo, ei-na, ne-ša, tra-di-ci-ja, kon-fe-ren-ci-ja</Line>
 </Level>
 <Level>
  <NewCharacters>(</NewCharacters>
  <Line>l( l( l( l( lo( lo( lo( lo( lo( lo( l(l l(l l(l l(l l(l l(l</Line>
 </Level>
 <Level>
  <NewCharacters>)</NewCharacters>
  <Line>ų) ų) ų) ų) ų) ųp) ųp) ųp) ųp) ųp) ųp) ų)ų ų)ų ų)ų ų)ų ų)ų ų)ų</Line>
  <Line>šaukiąs (-ianti), šaukęs (-usi), šaukdavęs (-usi), šauksiąs (-anti)</Line>
  <Line>laukiąs (-ianti), laukęs (-usi), laukdavęs (-usi), lauksiąs (-ianti)</Line>
 </Level>
 <Level>
  <NewCharacters>!</NewCharacters>
  <Line>a! a! a! a! aą! aą! aą! aą! aą! aą! a!a a!a a!a a!a a!a</Line>
 </Level>
 <Level>
  <NewCharacters>?</NewCharacters>
  <Line>ė? ė? ė? ė? ėį? ėį? ėį? ėį? ėį? ėį? ė?ė ė?ė ė?ė ė?ė ė?ė</Line>
  <Line>ar? ką? ko? gal? kas? kam? kuo? kur? argi? negi? bene? koks? kaip? kieno?</Line>
  <Line>Kas eina? Kuri valanda? Kur jūs buvote? Kieno čia būta? Kodėl tu?</Line>
  <Line>Kas atnešė? Grąžink knygą! Atnešk laikraštį! Skaitykite! Kiek kainuoja?</Line>
  <Line>Gal galima užsiprenumeruoti žurnalą? Ką apie teatrą rašo spauda?</Line>
  <Line>Dėmesio! stokite! Atsargiai! Kalbėkite! Ačiū! Palaukit! Labanaktis!</Line>
  <Line>Na, kokiu gi būdu čia dabar atsiradai? Kur taip skubini, kaimyne? Nelaukei?</Line>
  <Line>Saugokis traukinio! O, ulbėkit, čiulbėkite, paukščiai! Ir kas per naktis!</Line>
  <Line>Kas jus žiūrės, bitelės, kai manęs nebebus? Iš tikrųjų, kokie gražūs šitie kalnai!</Line>
  <Line>Kur skubi, paklydęs laive? Ir vienąkart, pavasari, tu vėl atjosi drąsiai (S. Nėris).</Line>
  <Line>Matai tą girią, Vismantai? (Just. Marcinkevičius). Eikš, Sigute, eikš dukrele!</Line>
  <Line>Tėvyne, ties tavim, kaip ties versme skaidria, pasilenkia žmogus (Just. Marcinkevičius).</Line>
  <Line>Ką gi dabar pasakysi į tai, senas mano drauge? (V. Krėvė).</Line>
 </Level>
 <Level>
  <NewCharacters>„“</NewCharacters>
  <Line>„a“ „s“ „a“ „s“ „as“ „ad“ „asdš“ „asdš“ „k“ „l“ „kl“ „klųė“ „klųė“</Line>
  <Line>„Lietuvos aidas“ „Lietuvos rytas“ „Lietuvos žinios“ „Respublika“ „Valstybės žinios“</Line>
  <Line>Klaviatūros treniruoklė „KP Tutor“ „Žalgiris“ nugalėjo „???“ „???“ – „???“</Line>
 </Level>
 <Level>
  <NewCharacters>67</NewCharacters>
  <Line>š6k7k š6k7k š6k7k 676 7k 7k 6š 6š št6tš ku7uk 77 66 67 76</Line>
  <Line>6 karveliai, 6 komisijos, 6 kortelės, 6 kalnai, 6 kareiviai, 6 šiaudiniai aviliai</Line>
  <Line>7 kalnai. 7 knygos. 7 maršrutas. Butas 7a. Marius išvyko 7 dieną 7 valandą.</Line>
 </Level>
 <Level>
  <NewCharacters>458</NewCharacters>
  <Line>š5š4k8 š5š4k8 š5š4k8 š54k8 šr5rš ki8ik šr5rš ki8ik 8=8 8=8</Line>
  <Line>4 šalys, 4 šaukštai, 4 šauliai, 5 šeimynos, 5 šernai, 5 šaukštai</Line>
  <Line>88 laipteliai. 8 litrai. 8 kilometrai. 88 hektarai. 8 liepos.</Line>
  <Line>44 turistai 4 valandą plaukiojo 4 ežerų 4 įlankose. Iki miško yra 8 kilometrai.</Line>
  <Line>5 valandą iš miesto išvyko 55 automobiliai. Ežero plotas 44 hektarai.</Line>
  <Line>Miško pakraštyje už 5 ar 7 žingsnių kelią perbėgo 4 stirnos.</Line>
 </Level>
 <Level>
  <NewCharacters>3</NewCharacters>
  <Line>d3 d3 3d 3d Dar 3. 3 dienos. 33 dainos. 33 dalys. 37 tomai. 73 lapai.</Line>
  <Line>33 mergaitės ir 3 berniukai susitiko 3 valandą 33 min. prie 3 namo.</Line>
 </Level>
 <Level>
  <NewCharacters>9</NewCharacters>
  <Line>9ų 9ų 9 laivai. Skubiai išsiųsk 9 juostas. Lietuvoje yra apie 3 tūkstančius ežerų.</Line>
  <Line>Kovo 9 dieną aukcione 99 pirkėjams pasiūlyta 999 paveikslai. 4 tonos obuolių.</Line>
  <Line>Darbo dienomis mums galite skambinti nuo 8 valandos telefonu 34 44 89.</Line>
  <Line>Parduoda 3 kambarių 75 kv. m butą 6 aukšte. Po 35 minučių visi susirinko kieme.</Line>
 </Level>
 <Level>
  <NewCharacters>1</NewCharacters>
  <Line>aą1 1ąa 1asdš 1šdsa 1 albumas, 1 akmuo, 1 uždavinys. Baseine yra 1111 litrų vandens.</Line>
 </Level>
 <Level>
  <NewCharacters>2</NewCharacters>
  <Line>2s 2s 2 sijos, 2 stalai, 2 salės, 2 sūnūs, 2 studentai. 2 automobiliai vežė 22 tonas.</Line>
 </Level>
 <Level>
  <NewCharacters>0</NewCharacters>
  <Line>0ų 0ų 10 eilių po 60 vietų. Padėjo į banką 20 000 litų. Dviratininkas nuvažiavo 20 km.</Line>
 </Level>
 <Level>
  <NewCharacters></NewCharacters>
  <Line>– Upė toli, – prašneko jis ir pridūrė. – Trys varstai. Šaukiu – niekas neatsako.</Line>
  <Line>Norėjo – bėgo, norėjo – žingsniavo. Viena kregždė – dar ne pavasaris.</Line>
  <Line>Nėra arklio – nereikia ir kamanų. Aš nenoriu būti maža, – tarė Neringa.</Line>
 </Level>
 </Levels>
</KTouchLecture>